Przerwana zapora

Sypana tama zapory na Białej Desne we wrześniu 1916 roku przerwała się i zapławiła gminę Desną. W gminie umieszczony kamień pamiątkowy mówi, że zginęło tu 62 ludzi, 33 domów zniszczyła woda załkowicie i 69 było poważnie uszkodzonych. Przerwana zapora do dziś stoi. Chroniona jest od 1996 roku jako zabytek kultury z krótką ścieżką nauczną. W podziemnym podkopie do sąsiedniej doliny, obecnie zamkniętej, jest wybitne zimowisko nietopierzy. Dotychczas nie zostało ustalonych 11 gatunków.
Przerwana tama Przerwana tama
Przerwana tama
Koniec przerwanej zapory Koniec przerwanej zapory
Koniec przerwanej zapory